کَرد

دُختَرِ یهـ حَلقهـ میخواستـ

وَلیـ پِسَرِ بهـ جاشـ

یهـ عَروسکِـ خِرسـ بِهِشـ داد

دُخترِ با عَصبانیّتـ

خِرسـُ پَرتـ کَرد وَسَطِ جادِهـ⛓

پِسَر خواستـ بِرِِهـ بَرِشـ دارِهـ ِ

ولیـ..

ماشینـ بِهِشـ زَد

وَ مُـرد. .☠

تو مَجلِسـِ خَتمِشـ⚰

دُختَر خِرسُـ و بَغَلـ کَرد

وَ دَستگـاهِ تویِـ خِرسـ حَرفـ زَد

با مَنـ اِزدِواجـ میکُنـی؟!

وَ دُختَرِ تویِـ خِرس یهـ حَلقــهـ پِیدا کَرد. . .

منبع اصلی مطلب : فاز خونه
برچسب ها : کَرد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دختر ازش حلقه میخواست...